Ey Oğul İlmihâlinden alınan düâlar

(Süleymân bin Cezâ hazretlerinin, Hanefî mezhebindeki büyük islâm âlimlerinin kitâblarından derlemiş olduğu kitâbdır.)