Untitled Document

SOHBET........... KÂMİL ÎMÂN VE GÜZEL AHLÂK

Bütün saadetlerin başı, kâmil îmân sahibi olmaktır. O da Ehl-i sünnet vel cemaât itikadı üzere bulunmaktır. Herkesin, kalbini yanlış itikâtlardan, şüphelerden kurtarmaya çalışması lâzımdır. Bir kimse, doğru îmâna kavuşur ve ahlâkı güzel olursa, yüksek ruhlara, yani peygamberlere, evliyâya ve meleklere benzer ve onlara yaklaşır...
 Ahlâk bilgisi çok önemlidir. Çünkü insan ahlâk bilgisi ile, iyi ve kötü huyları, faydalı ve zararlı işleri anlar. İyi işleri yapıp, dünyada kâmil, kıymetli bir insan olur. Dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Kendisini herkes sever. Allahü teâlâ ondan râzı olur. Âhırette de Rabbinin rızasına ve merhametine kavuşur. Saâdete kavuşmak için, iki şey lâzımdır. Mesut ve bahtiyar kimse bu iki şeye kavuşan kimsedir.
Birincisi: Doğru ilim ve îmân sahibi olmaktır. Bu da, Muhammed aleyhisselâmın hayatını, ahlâkını öğrenmek ve onun sünnet-i seniyyesine uymakla ele geçer.
İkincisi: İyi huylu bir insan olmaktır. Bu ise fıkıh ve ahlâk ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur.
Bu ikisini elde eden kimse, Allahü teâlânın sevgisine kavuşur. Rabbimizin ilmi sonsuzdur. Kullarının bütün yaptıklarından haberdardır. Güzel huylu insan önce kendine faydalı olmalıdır. Kendisine faydası olmayanın başkasına faydalı olması zordur. İnsan, kendisine faydalı olduktan sonra, çoluk çocuğuna, komşularına, arkadaşlarına ve bütün insanlara faydalı olmaya çalışmalıdır.
İnsanlara merhamet eden dünyada da, âhırette de saadete kavuşur. Dünyada insanlar onu çok severler, ona duâ ederler. Öldükten sonra da onu rahmetle yâd ederler. Âhırette ise ebedi saâdete kavuşur. Kötü huylu olanları ise ne Rabbimiz ne de insanlar sever. Öldükten sonra ona bedduâ etmeseler bile duâ da etmezler...
İnsanın ahlâkı, arkadaşının huyu gibi olur. Ahlâk, hastalık gibi bulaşıcıdır. Kötü huylu ile arkadaşlık etmemelidir...          M. Saîd Arvas                 10.12.2015 TÜRKİYE GAZETESİErkek: Fikret - Kız: Ferhunde - YemekTarhana çorbası, Ciğer yahni, Z. yağlı pırasa. Featured Image 01