Untitled Document

SOHBET.................... TEFSİR VE HADÎSTEN DİN ÖĞRENİLMEZ

Kur’ânı kerîmin hakiki mânâsını anlamak isteyen bir kimse, din âlimlerinin kelâm, fıkıh ve ahlâk kitaplarını okumalıdır. Bu kitapların hepsi, Kur’ânı kerîmden ve hadîsi şeriflerden alınmış ve yazılmıştır. “Kur’ân Tercümesi” ismi verilen kitaplardan dînin lüzumlu bilgileri öğrenilemez. Bu tercümeler; okuyanları, bunları yazanların fikirlerine, düşüncelerine ve maksatlarına esîr eder ve dinden ayrılmalarına bile sebep olur...


“Berîka” kitabında, dil âfetlerinin ellincisinde, “Tefsir yazanın, 15 ilimde mahir olması lâzımdır.” diyor. Bunları bilmeyenlerin hadîs ve tefsir okumaya kalkışması, mide hastasının, kuvvetlenmek için, baklava, börek yemesine benzer. İşte, bizim gibi, ana ilimleri okumayanlar, din öğrenmek için, Kur’ân tercümesi, tefsir, hadîs okumaya kalkışırsak, bunları kavrayamayız. Yanlış anlayarak, dînimizi, îmânımızı da kaybedebiliriz.


Yine “Berîka” kitâbının 1297. sahifesinde, “Tefsir kitaplarına tâbi olmamız emrolunmadı. Fıkıh âlimlerine tâbi olmamız emrolundu” buyurulmaktadır.
“Birgivî vasiyetnâmesi” şerhinde de  diyor ki: “Kelâm ve fıkıh âlimlerimiz, tefsirden, hadîsten anladıklarını, bizim gibi ilmi olmayanlara, açık, kolay öğretmek için, binlerce ‘Fıkh’ ve ‘İlmihâl’ kitabı yazmışlardır. İslâmiyeti doğru öğrenmek için, o fıkıh ve ilmihâl kitaplarını okumaktan başka çâre yoktur.”


Her Müslümanın Ehli sünnet âlimlerinin yazdığı “İlmihâl” kitaplarından birini okuyup öğrenmesi ve çocuklarına öğretmesi lâzımdır. Müslümanlar, çocuklarını ilkokula vermeden önce, Kur’ânı kerîm okumasını, namaz kılmasını, îmânın, İslâmın şartlarını, onlara muhakkak öğretmelidir. Nefsi emmâre, burada da karşımıza çıkar. “Önce ekmek parası kazanmasını öğrensin. Onları sonra da öğrenir.” diyerek aldatır. Çocuğunun Müslüman olmasını isteyen, dünyada ve âhırette saadete kavuşmasını dileyen ana ve baba, nefsin ve insan şeytanlarının yalanlarına aldanmamalı, çocuklarını, elbette Kur’ânı kerîm hocasına göndermelidir. Mektebe başladıktan sonra göndermek çok güç, hatta imkânsız olur. Ağaç, yaş iken eğilir. İslâm bilgileri verilmeyen çocuk, sapık veya kâfir olur. Ananın, babanın, sonra “âh” etmeleri, dizlerini dövmeleri, kendilerini ve çocuklarını Cehennemden kurtarmaz.   

Hasan Yavaş                    TÜRKİYE GAZETESİ     05.04.2016Erkek: Necmeddin  Kız: Nurhayat  Yemek: Mercimek çorbası, Güveç, Havuç tatlısı.

 Featured Image 01