Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 30 Kânûn-i Sânî 1433    Kasım: 97
26 CEMÂZİL-EVVEL 1439

12
ŞUBAT
2018
Pazartesi

Yılın 43. günü, Kalan Gün : 322
2. Ay, 28 Gün, 07. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız! Ebû Bekir Verrâk “Rahmetullahi aleyh”


Kahramanmaraş’ın kurtuluşu (1920) - Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu Hocanın vefâtı (1984)Featured Image 01