Untitled Document

YURDUMUZ ................ EN UZUN SU KANALIMIZ

Atatürk Baraj Gölü’nden Ceylanpınar üzerinden Mardin’e su getirecek olan, tamamlandığında da, Yıllık 500 milyon lira gelir ve 433 bin kişiye istihdam sağlayacak olan 221 kilometre uzunluğundaki sulama kanalının bitmek üzere olduğu belirtildi. Mardin’in Derik İlçesi’nde yapımına başlanan depolama istasyonunun inşaatı ise bitmek üzere.
Bölge halkı ve çiftçiler, 2.167.930 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak projenin hayata geçi-rilmesini dört gözle bekliyor. Modern sulamaya geçilmesiyle birlikte elektrik sarfiyatının hafifleyeceği, işsizlik probleminin azalacağı, dolayısıyla da anarşi de azalmış olacak. Tarım üretimindeki artışla bölgede refah seviyesi artacak. Tabiri câizse, buraya Türkiye’nin en büyük nehri geliyor. Kadim Mezopotamya ve Mardin Ovası’na Fırat’ın coşkun akan suyu bekleniyor. 2018 yılı başlarında ovanın suyla kavuşması sağlanmış olacak.
Bu hizmet hem Mardin’e hem Şanlıurfa’ya çok büyük fayda getirecek. 2. GAP Eylem Planı kapsamında 2019 yılı sonuna kadar bütün ovanın suya kavuşması sağlanacak. Bu bölgede, daha önce yılda bir mahsul alırken 3 mahsul alınabilecek.

YEMEK.................YOĞURTLU ISPANAK SALATASI

MAL­ZE­ME: 500 gram ıs­pa­nak, 1 bar­dak yo­ğurt, 5 diş sarımsak, 1 fin­can zey­tin­ya­ğı, ye­te­rin­ce tuz, kır­mı­zı bi­ber.
YA­PI­LI­ŞI: Is­pa­nak te­miz­le­nir, doğ­ra­nır. Bir­kaç defa su­da yı­ka­nıp ku­mu, top­ra­ğı gi­de­ri­lir.
Az su ile tuz da ka­tı­la­rak kı­sa bir sü­re haş­la­ndık­tan son­ra, çı­ka­rı­lıp, so­ğuk su ile yı­ka­nır ve tel süz­geç­te su­yu sü­zü­lür. Sü­zü­len ıs­pa­nak bir ka­ba alı­nır. Yo­ğurt ve dö­vül­müş sarımsak ile iyi­ce ka­rış­tı­rı­lır, ser­vis ta­ba­ğı­na alı­nır. Üze­ri­ne kır­mı­zı bi­ber ser­pi­lir, zey­tin­ya­ğı gez­di­ri­lir. Ser­vis ya­pı­lır. 

 

 

YEMEK.............YOĞURTLU ISPANAK SALATASI

MAL­ZE­ME: 500 gram ıs­pa­nak, 1 bar­dak yo­ğurt, 5 diş sarımsak, 1 fin­can zey­tin­ya­ğı, ye­te­rin­ce tuz, kır­mı­zı bi­ber.
YA­PI­LI­ŞI: Is­pa­nak te­miz­le­nir, doğ­ra­nır. Bir­kaç defa su­da yı­ka­nıp ku­mu, top­ra­ğı gi­de­ri­lir.
Az su ile tuz da ka­tı­la­rak kı­sa bir sü­re haş­la­ndık­tan son­ra, çı­ka­rı­lıp, so­ğuk su ile yı­ka­nır ve tel süz­geç­te su­yu sü­zü­lür. Sü­zü­len ıs­pa­nak bir ka­ba alı­nır. Yo­ğurt ve dö­vül­müş sarımsak ile iyi­ce ka­rış­tı­rı­lır, ser­vis ta­ba­ğı­na alı­nır. Üze­ri­ne kır­mı­zı bi­ber ser­pi­lir, zey­tin­ya­ğı gez­di­ri­lir. Ser­vis ya­pı­lır. Erkek: Bedri - Kız: Bedriye - Yemek: İşkembe çorbası, Ciğer yahni, Hoşaf.

 Featured Image 01