Untitled Document

SOHBET................. EMİR VE ÂMİRE İTAAT

 Birlik ve beraberliğin sağlanması için âmire, emire itaatin önemi büyüktür. Dinimiz, cemiyetin huzur içinde yaşaması, kargaşadan uzak olması için âmirlerin meşru emirlerine itaati emretmektedir. Allahü teâlâ buyuruyor ki: (Ey îmân edenler! Allaha, Resûlüne ve sizden olan emirlere itaat ediniz.) [Nisa sûresi, âyet: 59]
Resûlullah Efendimizin mübârek Eshâbı (aleyhimürrıdvan) bize emirlerimize, âmirlerimize sövmemek, hilekârlık etmemek, asi olmamak Allahü teâlâdan çok korkup sabretmek lâzım geldiğini bildirdiler.
Halife Hazret-i Ebû Bekir, (Kendinden sonra halîfe tayin ettiği) Hazret-i Ömer’e buyurdu ki:
“Yâ Ömer! Vasiyetimi tutarsan, ölüm gelince, senin için ondan daha sevimli bir şey olmaz. Eğer vasiyetimi tutmazsan, elbette mâni olamayacağın ölüm gelince, senin nazarında ondan daha çirkin bir şey olmaz... Üzerine farz olan ibâdetleri eda etmeden hiçbir nâfile ibâdetin kabul olmaz.
Ey Hattaboğlu Ömer! Geride bıraktıklarıma bakarak seni yerime geçirdim. Biliyorsun ki, Resûlullah ile çok arkadaşlık ettik. Sen de bana arkadaşlık ettin. Benim dâima benden öncekilerin izini, Resûlullahın yolunu takip ettiğimi gördün. Ben asla hak yoldan sapmadım...
Ey Ömer! Senin kaçınmanı istediğim şeylerin ilki, nefsinin arzularına uymamandır. Çünkü her nefsin şehevi arzuları vardır. Onu yerine getirdiğin vakit, daha başkasını istemekte ısrar ve inat eder. Şu karınları şişmiş, gözleri dünyaya tamah etmiş, her birinin sevdiklerini kendisi için sevmiş olan kişilere karşı dikkatli olmanı, onları korkutmanı, kendinin de korkmanı istiyorum... Sen Allahtan korktuğun sürece, onlar da senden korkar. Sen doğru olduğun müddetçe onlar da senin yolunda doğruluğa devam ederler. Benim sana vasiyetim budur...”
Ahmet Demirbaş          TÜRKİYE GAZETESİ           31.12.2016

GÜ­NEŞ BOĞA BUR­CU’N­DA
Bu­gün 19 Ni­san. Gü­neş Bo­ğa (Sevr) Bur­cu’na gir­miş ol­du­ğun­dan, ba­ha­rın 2. ayı baş­la­mış­tır. Gü­neş, bu burç­ta 31 gün ka­la­cak ve Ma­yıs’ın 20. gü­nü İkiz­ler Bur­cu’na gi­re­cek­tir.

 Erkek: Arif - Kız: Arife - Yemek: Domates çorbası, Barbunya pilaki, Makarna.Featured Image 01