Untitled Document

SOHBET................ ÎMÂN DEVAMLI VE SABİT OLMALI

Îmân, bizleri yoktan var eden Rabbimize olan bağlılığın, sevginin ve teslimiyetin, dil ile ikrarı ve kalp ile tasdiki olup, bunu mümkün olduğu kadar hareket ve davranışlarımızla belli etmektir. Îmân, O’nun varlığına ve birliğine inanmak, O’ndan gelen her şeyi şek ve şüphe etmeden kabul etmektir. Bütün bunlara, son Peygamber Muhammed aleyhissleâmın haber verdiği gibi inanmaktır.
Îmânın sahih ve makbul olması için, devamlı ve sabit olması şarttır. Aklı olan herkes bülûğa erdiği andan, son nefesine kadar her an îmân üzere olmalıdır. Peygamber Efendimiz; (Son sözü, ‘Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlüllah’ olan kimse muhakkak Cennete girer.) buyurdular. Bunun için, hep îmân üzere yaşamalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de, (Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz!) buyurdular.
Allahü teâlâ bütün kullarına îmân etmeyi, îmân ile yaşamayı ve îmân ile ölmeyi emretti. Sonsuz saâdete kavuşmanın tek yolu, Müslüman olmaya ve Müslüman olarak ölmeye bağlıdır. Bunun da yolu sabah-akşam; (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) demeli ve îmânını tazelemelidir. Müslüman olduğunu bildirmek için de; (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh.) söylemelidir.
Erkek olsun, kadın olsun, her insanın, her sözünde, her işinde, Allahü teâlânın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine (haramlara) uyması lâzımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin îmânı gider, kâfir olur. Kâfir olarak ölen kimse, kabirde azap çeker. Âhırette Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, Cehennemden çıkmasına imkân ve ihtimâl yoktur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kâfir olmak ihtimâli çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Her gün bir kere istiğfar etse, yani; (Estagfirullah) dese, muhakkak affolur. Cehennemde sonsuz yanmamak için, her gün muhakkak tevbe ve istiğfar etmelidir. Bu tevbeden daha mühim bir vazife yoktur. Kul hakkı bulunan günahlara tevbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlara tevbe ederken, farzları kazâ etmek lâzımdır.                     

                        Hasan Yavaş  TÜRKİYE GAZETESİ 13.07.2016Erkek: Şefik - Kız: Şefika - Yemek: Pirinç çorbası, Yaprak sarması, Salata.

 Featured Image 01