Untitled Document

DÜNYA............... KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK ET MİKTARI

Bangladeş 4.4 kg.
Hindistan 4.4 kg.
Mozambik 7.8 kg
Gambiya 8.1 kg
Etiyopya 8.5 kg
Nijerya 8.8 kg
Tanzanya 9.6 kg
Nepal 9.9 kg
Endonezya 11.6 kg
Solomon Ad. 11.9 kg
K. Kore 13.4 kg
Kongo 13.4 kg
Pakistan 14.7 kg
Tacikistan 14.7 kg
Madagaskar 14.7 kg
Haiti 15.6 kg
Kenya 16.7 kg
Yemen 17.9 kg
Cezayir 19.5 kg
Peru 20.8 kg
Laos 21.3 kg
Angola 22.4 kg
Suriye 22.8 kg
Türkiye 23.3 kg
Cibuti 23.7 kg
Gürcistan 25.5 kg
Mısır 25.6 kg
Tayland 25.8 kg
Tunus 25.9 kg
Moldova 26.8 kg
B. Hersek 27.9 kg
El Salvador 28.3 kg
Namibiya 28.3 kg
Özbekistan 28.4 kg
Guatemala 28.8 kg
Fas 30.1 kg
Azerbaycan 32.1 kg
Myanmar 32.1 kg
Libya 33.5 kg
Filipinler 33.6 kg
Doğu Timor 33.8 kg
Honduras 34.3 kg
İran 36.3 kg
Kırgızistan 36.5 kg
Fiji 38.8 kg
Paraguay 41.9 kg
Ermenistan 45.8 kg
Japonya 45.9 kg
Kolombiya 46.5 kg
Surinam 47.5 kg
Ukrayna 48.5 kg
Küba 49.4 kg
Vietnam 49.9 kg
Malezya 52.3 kg
Bulgaristan 53.3 kg
G. Kore 54.1 kg
S.Arabistan 54.4 kg
Uruguay 55.3 kg
Çin 58.2 kg
G. Afrika 58.6 kg
Rusya 62.9 kg
Norveç 66.1 kg
Hırvatistan 66.3 kg
İsviçre 74.7 kg
Yunanistan 74.8 kg
Polonya 76.9 kg
Belçika 76.9 kg
İsveç 80.2 kg
İngiltere 84.2 kg
Brezilya 85.3 kg
Hollanda 85.5 kg
İzlanda 86.2 kg
Fransa 86.7 kg
Almanya 88.1 kg
İtalya 90.7 kg
Portekiz 93.4 kg
Kanada 94.3 kg
Danimarka 95.2 kg
İsrail  96.3 kg
İspanya 97.4 kg
Arjantin 98.3 kg
Avusturya 102.4 kg
Y. Zelenda 106.4 kg
Lüksemburg 107.9 kg
Bahamalar 109.5 kg
Avustralya 111.5 kg
Kuveyt 119.2 kg
ABD 120.2 kg

 

YEMEK............ÇIRPMA ÇORBA

MAL­ZE­ME: 2 kaşık sa­de­yağ, ya­rım bardak un, 2 yu­mur­ta, ya­rım bar­da­k süt, 4 su bar­da­ğı su, bir­kaç sap may­da­noz, tuz.
YA­PI­LI­ŞI: Bü­yük bir kâse­de un, süt, yu­mur­ta, yağ ve tu­z bir­lik­te iyice çır­pı­lır. Bu ka­rı­şı­ma ağır ağır sı­cak su ilâ­ve edi­lir. Sonra süz­geç­ten ge­çi­re­rek tencereye bo­şal­tılır. 10 da­ki­ka ka­dar kay­nat­tık­tan son­ra üzerine may­da­no­z ser­pip ser­vis ya­pı­lır.

 Erkek: Talat - Kız: Zühal - Yemek: Pirinç çorbası, Salçalı köfte, Kavun.Featured Image 01