Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ ...................... ERZURUM MUHAREBESİ

Erzurum Muharebesi, Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 8-9 Kasım 1877’de yapılan savaştır. Ruslar, Erzurum’u almak için hücuma geçtiler. Şehrin eteklerine kadar gelen, Aziziye tabyalarını ele geçiren ve şehir merkezine saldırmaya hazırlanan Ruslara karşı, Mü­şir Ah­med Muh­tar Pa­şa, bü­tün Er­zu­rum­lu­la­rı şeh­ri sa­vun­ma­ya ça­ğırdı. Minarelerden Erzurum halkına haber verildi. Bu haberi duyan Erzurum halkından silahı olan silahını, olmayanlar ise balta, tırpan, kazma, kürek, sopa ve taşları ellerine alarak Tabya’ya doğru koşmaya başladılar. Nene Hatun ve Erzurum halkı, tabyadan kalan askerlerle birleşip, saldırıya geçti. Geceden başlayıp sabaha kadar süren bir savaşın ardından, Ruslar Aziziye Tabyalarını boşaltıp şehirden geri çekildiler.

 Erkek: Halil - Kız: Ayşegül - Yemek: Sütlü çorba, Türlü, Pilav, Yoğurt.Featured Image 01