Untitled Document

SOHBET...................................... İKİ KIYMETLİ KELİME

İki kelime vardır. O iki kelimeyi söylemek çok kolaydır. Efendi hazretleri bunu bana okuttu, tekrar ettirdi ve “Ölünceye kadar unutmazsın!” buyurdu. Âbdülhakîm Arvâsî hazretlerinden işittim. Nerden bileceğim bunu. İki kelime vardır ki, o iki şeyi söylemek çok kolaydır. Ama terazide sevap kefesine kondu mu ağır basar. Çok ağırdır. Nedir o iki kelime? Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Sübhânallahi ve bi hamdihî, sübhânallahil azîm.” Bunu söylemek, kıyâmette teraziye konacak, bütün günahlardan daha ağır basacak, günahları temizleyecektir. Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin fârisî Mekâtib-i Şerîf kitabında buyuruluyor ki: “Her namazdan sonra 10 kere okumalı.”
Berîka kitâbının en son sahîfesinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Namazlardan sonra 11 kere İhlâs-ı şerîf okuyan, Cennetin 8 kapısından istediğinden Cennete girer.” Müsâid olduğu zaman okumalı.
Muhammed Mâsum hazretleri de Mektûbât’ında bunu bildiriyor. Diyor ki: Peygamber Efendimiz buyurdu ki: “Her namazdan sonra 3 istiğfâr okuyun!” Bu lâzım. Geriye kalıyor 67. 70 olması lâzım diyor. 67’sini de sonradan okuruz diyor. Bunlar kazanç. Bunu 70 kere okumak, günahlara keffârettir. Büyüklerimiz çok merhametli olduğu için, kazanalım diye bunları tavsiye ediyorlar bize. Onun için biz de okuyoruz ki, çok sevap kazanalım. Söylemesi çok kolaydır bu iki kelimeyi. Ama kıyâmetde, terazide çok ağır basar. Sevapla günah tartılacak orada. Hangisi ağır gelirse, ona göre muâmele yapılacak.

GÜNÜN TARİHİ.........MARAŞ’IN KURTULUŞU

Maraş, İstiklâl Savaşı’nda, din, vatan ve namus mücadelesini kahramanca yapan şehirlerimizden biridir.
Fransız işgalindeki Maraş’ta, 30 Ekim 1919 Cuma günü, Fransız askerlerinin kadınlara saldırdıklarını gören Sütçü İmâm, tabancasına sarılarak birkaçını yere sermiş, diğerleri de kaçmışlardı. Bu hâdiseden sonra Maraş, ayağa kalkmış ve mücadele alevlenmişti. Bu mücadele, 12 Şubat 1920’de Fransızların Maraş’tan sürülmesine kadar devam etti. TBMM 7 Şubat 1973’te Maraş’a “Kahramanlık” unvanı verdi.Erkek: Münir - Kız: Münire - Yemek: Ezogelin çorbası, Fırında köfte, Kadayıf.Featured Image 01