Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 30 Kânûn-i Sânî 1434    Kasım: 97
7 CEMÂZİL-ÂHIR 1440

12
ŞUBAT
2019
Salı

Yılın 43. günü, Kalan Gün : 322
2. Ay, 28 Gün, 07. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Ben falanın oğluyum demek, insanı yüceltmez. Hazret-i Ali “Radıyallahü anh”


Kahramanmaraş’ın kurtuluşu (1920) - Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu Hocanın vefâtı (1984)Featured Image 01