Untitled Document

MENKIBE........................ HAZRET-İ FÂTIMA’NIN ÇEYİZİ

Hazret-i Fâtıma, evlenme çağına gelmişti... Peygamber Efendimiz; sallalahü aleyhi vesellem “Eğer annesi Hatice hayatta olsa idi, şimdi çeyizini hazırlardı.” diye düşündü. O anda Hazret-i Cebrâil aleyhisselâm geldi ve şöyle dedi:
- Yâ Resûlallah! Hak teâlâ hazretleri sana selâm ediyor. Merak etmesin. Kızı Fâtıma’nın bütün ihtiyaçlarını, elbiselerini Cennetten temin edip, yakında mümin ve sadık bir kulumla evlendireceğim, buyurdu.
Resûlullah Efendimiz, bunun üzerine şükür secdesi yaptı. Cebrail aleyhisselâm geri döndü. Elinde bohça ile örtülü bir altın tepsi ve yanında bin melek vardı. Arkasından Mikâil, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselâm üzeri bohça ile örtülü bir altın tepsi ve tazim için her biri bin melek ile geldi ve dedi ki:
- Ey Allahın Resulü! Allahü teâlâ sana selâm ediyor. Ben Habibimin kızı Fâtıma’yı, Ali’ye verdim. Arş-ı A’zamda nikâh ettim. Habibim de Eshâbı arasında nikâh etsin. Tepsilerin birinde Cennet elbiseleri vardır. Onu Fâtıma’ya giydirsin. Diğer tepsilerde Cennet yemekleri vardır. Onlar ile de Eshâbına ziyafet versin!
Resûl-i ekrem Efendimiz bu müjdeyi işitince, yine şükür secdesi yaptı. Nihayet 400 akçe mehir ile nikâh yapıldı. Haberciler Hazret-i Fâtıma’ya müjde götürdüler. Fâtıma-tüz-Zehrâ râzı olmadı. Hemen Cebrail aleyhisselâm gelip buyurdu ki:
- Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ buyuruyor ki, Fâtıma 400 akçeye râzı olmuyorsa, 4.000 akçe olsun!
Hazret-i Fâtıma yine râzı olmadı. Resûlullah Efendimiz, kızının yanına vardı. Maksadının ne olduğunu sordu. Hazret-i Fâtıma dedi ki:
- Babacığım, kıyamet günü müminlerin günahkârlarından ne kadar kimseye şefaat edersen, ben de o kadar hanıma şefaat etmek istiyorum...
Cebrail aleyhisselâm Hak teâlânın, Hazret-i Fâtıma’nın arzusunu kabul ettiğini bildirdi. 
Hazret-i Fâtıma dedi ki:
-Ey babacığım! Şefaat edeceğime delil nedir?
Cebrail aleyhisselâm, beyaz bir ipek getirdi. Bunun üzerinde; (Kıyamet günü günahkâr mümin kadınlara Fâtıma kulumu şefaatçi tayin ettim. Bu hüccet elinde bâki kalsın.) yazılı idi.
Hazret-i Fâtıma bu senedi görünce nikâha râzı oldu.
TÜRKİYE GAZETESİ  23.02.2018

Featured Image 01