Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 25 Eylül 1435    Hızır: 156
9 SAFER 1441

8
EKİM
2019
Salı

Yılın 281. günü, Kalan Gün : 84
10. Ay, 31 Gün, 41. Hafta
-

Kötülerle düşüp kalkan ve onları müdâfaa edenler de kötülerdendir. İmâm-ı Şâfiî “Rahmetullahi aleyh”


İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidardan uzaklaştırılması (1918) - I. Balkan Harbi (1912)Featured Image 01