Untitled Document

TARİH.................... HİCAZ’DA BAYRAK MESELESİ

Hicaz’ı topraklarına katmakla, bütün Müslümanların nazarında, İslâmın hâmisi ve Müslümanların halîfesi ünvanını kazanan Osmanlı sultanı; Mekke ve Medine’nin kalelerine asker ve ambarlarına halkın ihtiyaçlarını karşılayacak zahireyi koymuş olmasına; Mekke emîrleri de bağlılığın sembolü olarak Kutsal Emanetleri pâdişaha takdim etmelerine rağmen, Hicaz’ın kale ve burçlarına, hâkimiyet alâmeti olarak Osmanlı sancağı ve bayrağı asılmamıştır.
Osmanlı sultanları, asırlarca Hicaz’daki hâkimiyetlerinin alâmeti olarak, Kâbe’de okunan hutbenin kendi adlarıyle okunması ile yetinmişlerdir. Bu gelenek, Sultan Abdülaziz Hân dönemine kadar aynen sürmüş ve o tarihten sonra, Hicaz’a Osmanlı sancağı çekilmesine karar verilmiştir. Nitekim, Abdülaziz Hân zamanında Medine surlarına, ll. Abdülhamid Hân zamanında da, Mekke kalesine Osmanlı sancağı çekilmiştir.
Tarih ve Medeniyet Dergisi: Şubat 97

 

GÜNÜN TARİHİ.............................  ERZURUM MUHAREBESİ

Erzurum Muharebesi, Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 8-9 Kasım 1877’de yapılan savaştır. Ruslar, Erzurum’u almak için hücuma geçtiler. Şehrin eteklerine kadar gelen, Aziziye tabyalarını ele geçiren ve şehir merkezine saldırmaya hazırlanan Ruslara karşı, Müşir Ahmed Muhtar Paşa, bütün Erzurumluları şehri savunmaya çağırdı. Minarelerden Erzurum halkına haber verildi. Bu haberi duyan Erzurum halkından silahı olan silahını, olmayanlar ise balta, tırpan, kazma, kürek, sopa ve taşları ellerine alarak Tabya’ya doğru koşmaya başladılar. Nene Hatun ve Erzurum halkı, tabyadan kalan askerlerle birleşip, saldırıya geçti. Geceden başlayıp sabaha kadar süren bir savaşın ardından, Ruslar Aziziye Tabyalarını boşaltıp şehirden geri çekildiler.

ZEKÂ BULMACASI...................8 DAİRE

Şekildeki dairelere 1’den 8’e kadar olan sayıları, öyle yerleştirin ki; çizgi ile bağlı dairelerde, birbirini takip eden sayılar olmasın.
(Cevabı yarın)

Featured Image 01