Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 27 Teşrîn-i Evvel 1435    Kasım: 2
12 REBÎ'UL-EVVEL 1441

9
KASIM
2019
Cumartesi

Yılın 313. günü, Kalan Gün : 52
11. Ay, 30 Gün, 45. Hafta
-

Her binanın bir temeli vardır. İslâm binasının temeli de güzel ahlâktır. Abdullah ibni Abbâs “Radıyallahü anh”


Muhammed aleyhisselâmın vefâtı 11 (m.632) - Hazret-i Ebû Bekr’in halîfe seçilmesi 11 (m.632)Featured Image 01