Untitled Document

ŞİİR...................... GÜZEL, GÜZEL, GÜZEL

Şânı, her şeyden yüce Rabbimiz Allah güzel,
Bir işe başlamadan, Bismillah demek güzel.
 
Kâinatta yankıyan herbir tekbirim güzel,
Güzel sözler güzeli Kur’ân-ı kerîm güzel.
 
Aşkla muhabbet güzel ve helâl servet güzel,
Âlemlerin rahmeti Resûl Muhammed güzel.
 
Âhenkli şiir güzel, hikmetli fikir  güzel,
Peygamberine sâdık, ol Ebû Bekir güzel.
 
Kök güzel, gövde güzel, özünde cevher  güzel,
Adaletin timsâli, Hazret-i Ömer güzel.
 
Asr-ı saâdet  güzel, zaman, o zaman güzel,
Âlimlerin sultanı, Hazret-i Osman güzel.
 
Şükür ve tevâzûda mümin ahâli güzel,
İlimlerin kapısı, Hazret-i Ali güzel.
 
Aşk ile dolunca kalp, o ân her şeyin güzel,
Peygamber torunları, Hasan, Hüseyin güzel.
 
Câmi, cemaat güzel, revaklar, kubbe güzel,
Günlerden Cuma güzel. Cumada hutbe  güzel.
 
Minârelerde beş kez okunan ezan güzel,
Beş kez kılınan namaz, Allaha izân güzel.
 
Çiçeğin kokusunda, renginde mânâ  güzel,
Ak sütüyle doyduğum, ak saçlı anam  güzel.
 
Hem seven, hem sevilen, gönlü tok kardeş güzel,
Bir sevgi numûnesi, vefalı evdeş güzel.
 
Hayırlı evlât  güzel ve gözünun nûru güzel,
Böyle can verenlerin nice sürûru güzel.
 
Aşkla muhabbet güzel ve helâl servet güzel,
Âlemlerin rahmeti, Resûl Muhammed güzel,
 
Şânı, her şeyden yüce Rabbimiz Allah güzel,
Bir işe başlamadan Bismillah demek güzel.
 
M. Halistin Kukul
 
DÜNKÜ CEVAP: Beşinci kızının ismi Ayşe’dir


Erkek: Bilâl - Kız: Hilâl - Yemek: Soğan çorbası, Balık tava, Salata, Aşûre.Featured Image 01