Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 03 Kânûn-i Sânî 1435    Kasım: 70
21 CEMÂZİL-EVVEL 1441

16
OCAK
2020
Perşembe

Yılın 16. günü, Kalan Gün : 350
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Çocuklarına İslâmiyeti öğretmeyen kimseler, Cehenneme gideceklerdir. Hadîs-i şerîf


Sultan III. Murad Hân’ın vefâtı 1003 (m.1595) - Sultan III. Mehmed Hân’ın taht’a çıkması (1595)Featured Image 01