Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 26 Mart 1436    Kasım: 153
15 ŞA'BÂN 1441

8
NİSAN
2020
Çarşamba

Yılın 99. günü, Kalan Gün : 267
4. Ay, 30 Gün, 15. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet ile nihayetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”


Kırlangıç Fırtınası - Şer’iyye Mahkemelerinin kaldırılması (1924)Featured Image 01