Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 09 Mayıs 1436    Hızır: 17
29 RAMEZÂN 1441

22
MAYIS
2020
Cuma

Yılın 143. günü, Kalan Gün : 223
5. Ay, 31 Gün, 21. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Cehennemi bildiği hâlde, günah işleyen kimseye hayret ederim. Hazret-i Osman “Radıyallahü anh”


Ce­lal Ba­yar Cumhurbaşkanı­, Ad­nan Men­de­res Baş­ba­kan­ ol­du (1950) İctimâ vakti: 20:39  Ordu-Giresun Havaalanı hizmete girdi (2015) - Ne­ne Hâtunun ve­fâ­t› (1955) Featured Image 01