Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 14 Haziran 1436    Hızır: 53
6 ZİL-KA'DE 1441

27
HAZİRAN
2020
Cumartesi

Yılın 179. günü, Kalan Gün : 187
6. Ay, 30 Gün, 26. Hafta
Gündüzün kısalması 1 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

İn­sa­nı Al­la­hü te­âlâ­dan uzak­laş­tı­ran şey­le­re mu­hab­bet et­mek, bü­tün kö­tü­lük­le­rin ba­şı­dır. Ebû Sü­ley­man Dâ­râ­nî “Rahmetullahi aleyh”

Uluç Ali Paşanın vefâtı (1587) - En sıcak günler (2018) (Şanlıurfa’da güneşte 60c sıcaklık)Featured Image 01