Untitled Document

ŞİİR............... GÜZEL ve KÖTÜ AHLÂK

Dinimiz İslâmiyet, güzel ahlâk dinidir,
Bütün iyi huyları, toplayan hak dinidir.
Güzel huylu olanı, sever Cenâb-ı Allah,
(İyi huylu ol!) diye, buyurdu Resûlullah.
Her iyi olan huyun, bir de kötüsü vardır, 
Bu huyların içinde bâzıları şunlardır:
İhlas, ibâdet ile tevekkül, cihat, iman,
Ehl-i sünnet olmak ve Müslümana hüsn-i zan.
Sâlih olmak, nasihat, duâ, hilm ve adalet,
Şecaat, zühd, kanaat, hikmet ile firâset.
Sükûnet, hubb-i fillah, buğd-i fillah ve isar,
İhsan, edeb ve hayâ, affetmek ve merhamet.
Tefekkür etmek ve sıdk, cömertlik, havf ve recâ,
Gıbta, iffet ve namus, şükretmektir ayrıca.
Kim bunları öğrenir, tatbik ederse eğer,
Hem dünya, hem âhıret, saadetine erer.
Huy vardır ki, insanı düşürür felâkete,
Huy vardır ki, götürür ebedî saadete.
Şu kırk kötü ahlâktan, uzak durursa her kim,
Saadet caddesini, bulmuş olur nitekim:
Ayıplanmak korkusu, mal-mevki hırsı, küfür,
Fâsıkları sevmek ve hevay-ı nefs, tehevvür.
Tefekkür etmemek, gadr, şematet ve cehâlet,
Müdahene-bedduâ, hased ile hıyânet.
Tûl-i emel, tezellül, riyâ, kibir, sû-i zan,
Vadini bozmak, tama’ ve taklid ile iman.
Mala muhabbet, tesvif, ucub, nifak ve fitne,
Âlimlere düşmanlık, inad ve mükabere.
Kur’ân-ı kerîmi de yanlış tefsir eylemek,
Özrü kabul etmemek, bir de gıybet söylemek.
Övülmeyi sevmek, hıkd, Müslümana bedduâ,
Haram işlemekte de ısrar etmek dâima.
Tevbe etmemek, hicr, cübn ve bidat itikadı,
Ayrıca Müslümana takmak kötü bir adı.
 Cevdet Söztutan
 DÜNKÜ CEVAP :  42
 


Erkek: Zülfi - Kız: Zülfiye- Yemek: Tarhana çorbası, Salçalı köfte, Salata, Üzüm.Featured Image 01