Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 21 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 27
19 REBÎ'UL-ÂHIR 1442

4
ARALIK
2020
Cuma

Yılın 339. günü, Kalan Gün : 27
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
-

Eğer ca­hil­ler su­sup, ko­nuş­ma­sa­lar­dı, in­san­lar ara­sın­da ih­ti­lâf ol­maz­dı. İmâm-ı Ta­kî “Rahmetullahi aleyh”

Şiddetli soğuklar ve yağışlar Siyasal Bilgiler Fakültesinin açılışı (1877)


Featured Image 01