Untitled Document

TARİH...................... AZINLIKLARIN İHANETLERİ

Kendilerine geniş hürriyet tanınan, hiçbir şekilde dil, din ve ırk ayrımına tâbi tutulmayan Rumlar, XIX. asrın başlarına gelindiğinde zayıflamış, içte ve dışta büyük zorluklarla karşı karşıya gelmiş olan Osmanlı Devleti’ne ihânet etmekten geri durmadılar. Girit ve Yunanistan’ın isyanlar neticesi elden çıkmasında başlıca rolü, mühim vazîfelere getirilmiş Rumlar ve Ortodoks papazlar oynamıştı. Daha Köprülü Mehmed Paşa’nın sadâretinde Fener Rum Patriği III. Partenios’un Eflak Voyvodası Konstantin’i isyana teşvik eden mektupları ele geçirilmiş, bunun üzerine Patrik, Parmakkapı’da asılarak idam edilmişti. 1821 senesine gelindiğinde ise Mora’daki isyancı Rumlar’ı el altından desteklediği tesbit edilen Patrik Gregorios, Patrikhâne’nin Orta kapısı önünde asılmış ve cesedi ibret için üç gün halka teşhir edilmişti. Tebaası olduğu Osmanlı Devleti’ne ihânet eden Rumlar arasında, din adamlarının yanısıra, diplomat ve doktorlara da rastlamak mümkündür.
Osmanlı Devleti’nin Paris Büyükelçisi Moralı Seyyid Ali Paşa’nın Baştercümanı Godrika, görevini kötüye kullanan diplomatlara iyi bir misâl teşkil etmektedir. Bâbıâli’den Seyyid Ali Paşa’ya gelen yazıların birer kopyalarını Fransa Dışişleri Bakanı Talleyrand’a veren Godrika, aynı zamanda Mısır’ın işgâli arefesinde Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve bölünmesi için Napoleon’a kapsamlı bir proje sunmuştur. 
Yine Divan-ı Hümâyûn tercümanı Nikola Mouruzi, Eflak ve Boğdan’daki isyancılara çeşitli yol gösterici mektuplarının ele geçirilmesi üzerine, idam edilmiş ve bu hâdiseden sonra Divan-ı Hümâyûn tercümanı olarak kullanılmak üzere Müslüman kâtiplerin yetiştirilmesine başlanmıştır...                              Tarih ve Medeniyet 28/69

 

ZEKÂ BULMACASI..................DEĞER-DEĞMEZ
Anaya değmez, babaya değer, dayıya değmez, amcaya değer, sana değmez bana değer. Bilin bakalım bu nedir? (Cevabı yarın)Erkek: Ferhat - Kız: Feriha - Yemek: Un çorbası, Çılbır, Salata, Şekerpare.Featured Image 01