Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 23 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 29
21 REBÎ'UL-ÂHIR 1442

6
ARALIK
2020
Pazar

Yılın 341. günü, Kalan Gün : 25
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
-

En bü­yük gü­nah­lar­dan bi­ri de, in­san­lar­la alay et­mek­tir. Vehb bin Mü­neb­bih “Rahmetullahi aleyh”

Fransa Kralı’nın Kânûni’den yardım istemesi (1525) Jüpiter’e ilk uzay aracı indi (1995) - Kuzey Rüzgârları


Featured Image 01