Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 31 Kânûn-i Evvel 1436    Kasım: 67
29 CEMÂZİL-EVVEL 1442

13
OCAK
2021
Çarşamba

Yılın 13. günü, Kalan Gün : 352
1. Ay, 31 Gün, 02. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 2 dakika geri alınır.

YENİ HİLÂL: Bugün Türkiye saati ile 08.00’da içtima olacak ve Cemâzil-âhır ayının hilâli, ilk defa Afrika Kıtası’nın güneyinden itibaren görülmeye başlayacaktır.


Rauf Denktaş’ın vefâtı (2012) - Ekmeğin vesîkaya bağlanması (1942) - İstanbul Üniversitesinin yeniden açılışı (1863)Featured Image 01