Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 28 Mart 1437    Kasım: 154
28 ŞA'BÂN 1442

10
NİSAN
2021
Cumartesi

44 LİSÂNDA İMSÂKİYE
Yılın 100. günü, Kalan Gün : 265
4. Ay, 30 Gün, 14. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Ahlâkı güzel olan insan, her yaşta güzeldir. Hadîs-i şerîf


Fevzi Çakmak (1950) ve Sakıp Sabancı’nın (2004) vefâtları - Emniyet Teşkilâtının kuruluşu (1845)


Featured Image 01