Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 02 Kânûn-i Sânî 1435    Kasım: 69
20 CEMÂZİL-EVVEL 1441

15
OCAK
2020
Çarşamba

Yılın 15. günü, Kalan Gün : 351
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İşlerinin doğru gitmesini istersen, kendi başına hareket etme! Akıllılarla istişâre et! Feridüddîn-i Attâr “Rahmetullahi aleyh”


Akşemseddîn Hazretlerinin vefâtı 864 (m.1460) - Sarıkamış Şehitleri Günü (1915) “Soğuktan 86.000 şehit”Featured Image 01