Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 31 Kânûn-i Sânî 1435    Kasım: 98
19 CEMÂZİL-ÂHIR 1441

13
ŞUBAT
2020
Perşembe

Yılın 44. günü, Kalan Gün : 322
2. Ay, 29 Gün, 07. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 2 dakika geri alınır.

En üstün duâ, Rabbinden hem dünya ve hem de ahiret için af ve afiyet dilemendir. Hadîs-i şerîf


Erzurumlu İbrâhîm Hakkı Hazretlerinin vefâtı 1195 (m.1781) - Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşu (1975)Featured Image 01