Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 05 Şubat 1435    Kasım: 103
24 CEMÂZİL-ÂHIR 1441

18
ŞUBAT
2020
Salı

43 LİSÂNDA İMSÂKİYE
Yılın 49. günü, Kalan Gün : 317
2. Ay, 29 Gün, 08. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İnsana az bir mal yetişir. Çok mal ise kâfi gelmez. Ahmed bin Hanbel “Rahmetullahi aleyh”


Türkiye’nin NATO’ya girişi (1952) - Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın taht’a çıkması (1451)Featured Image 01