Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 28 Mart 1436    Kasım: 155
17 ŞA'BÂN 1441

10
NİSAN
2020
Cuma

Yılın 101. günü, Kalan Gün : 265
4. Ay, 30 Gün, 15. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Hayırlı kimse, ailesine, çoluk çocuğuna faydalı olan kimsedir. Abdülkâdir-i Geylânî “Rahmetullahi aleyh”


Fevzi Çakmak (1950) ve Sakıp Sabancı’nın (2004) vefâtları - Sultan Timur Hân’ın vefâtı 807 (m.1405) Emniyet Teşkilâtının kuruluşu (1845)Featured Image 01