Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 01 Şubat 1435    Kasım: 99
20 CEMÂZİL-ÂHIR 1441

14
ŞUBAT
2020
Cuma

Yılın 45. günü, Kalan Gün : 321
2. Ay, 29 Gün, 07. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Bir müminin kalbini hoş tutmak, bana nâfile hac yapmaktan iyi gelir. Ebû Bekir Kettânî “Rahmetullahi aleyh”


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in vefâtı (1986) - Türkiye’nin Türksat 4A uydusu uzaya fırlatıldı (2014)Featured Image 01