Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 26 Mart 1437    Kasım: 152
26 ŞA'BÂN 1442

8
NİSAN
2021
Perşembe

Yılın 98. günü, Kalan Gün : 267
4. Ay, 30 Gün, 14. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Îmânın en faziletlisi, nerede olursan ol, Allahü teâlânın seninle beraber olduğunu bilmendir. Hadîs-i şerîf

Kırlangıç Fırtınası - Şer’iyye Mahkemelerinin kaldırılması (1924)


Featured Image 01