İctimâ' Vakti

Ay, güneşin ve yıldızların, doğudan batıya doğru olan, günlük hareketlerine iştirak ettiği gibi, dünya etrafında batıdan doğuya doğru da hareket etmektedir. Bu hareketi, güneşin batıdan doğuya doğru olan senelik hareketinden daha hızlıdır. Ay, bu hareketinde, bir devrini 27 gün 8 saatde tamamlamaktadır. Ay, yerküresi etrâfında, batıdan doğuya doğru hareket ederken, Dünyâ ile Güneş arasına girince, üçü de aynı hizâya gelir. Yani, ay dünya etrafında dönerken, dünyanın aynı tarafında güneş ile dünya arasında üçü bir doğrultuda olurlar. Bu hâle, İctimâ'ı neyyireyn (Conjunction) denir. Bu halde iken Ay’ın bize karşı olan yüzü karanlık oluyor. Ay’ı göremiyoruz. Bu zemâna (Muhak) denir. Muhak zemânı sabit olmayıp, 28 sâat ile 72 sâat arasında değişmektedir. İctimâ' vakti, Muhak zemânının tam ortası olup, takvîmimizde her ay için, ön sahîfeye yazılmışdır. İki içtima vakti arasındaki zaman 29 gün 13 saat olmaktadır.

Ay, hareketine devâm ederken, ictimâ' hâlinden 8 derece (takrîben 14 sâat) geçmeden evvel, yâni, Dünya ile Ay’ı ve Dünya ile Güneşi birleştiren, iki yarım doğru arasındaki açı 8 dereceden (14 saatden) az iken, hilal hiçbir zamanda, hiçbir yerde görülemez. Azami 18 derece olunca, Ay Muhaktan kurtulup Güneş batarken, 45 dakika içinde batı tarafında ufuk hattı üzerinde, yeni ayın hilali görünür. Fakat, 57 dakîka Paralaks, ya'nî (İhtilâf-ı manzar)ından dolayı ufka 5 derece yaklaşınca görülemez. Muhaktan kurtulduğu vakit, hangi memlekette Güneş batmakta ise, o tûl (boylam ) derecesindeki memleketlerden hilal görünür. Sonraki saatlerde ve gecede, bunların batısındaki memleketlerde de, Güneş battıktan sonra görülebilir.

İctima Vakti

 

Ramazan ve bayram aylarının şâhitlerle meşrû olarak anlaşılmadığı yerlerde, Işık Usûlü ile Zilhicce ayının birinci günü ve buradan da onuncu günü, yâni Kurban Bayramı’nın birinci günü hesap edilir. Bayramın birinci günü bu hesap ile bulunan gündür. Yahut, bir gün sonradır. Bir gün evvel olamaz. Çünkü gökde ay doğmadan önce görülemez. İhtiyatlı hareket etmiş olmak için, kurbanları, hesap ile bulunan bayramın ikinci günü kesmelidir. Kurban Bayramı’nın birinci günü de, Zilhicce ayının hilalini görmekle anlaşılır. Semâda, Zilhicce ayının hilalini aramak bir ibadettir.

TÜRKİYE TAKVİMİ
VAKİT HESÂBLAMA HEY’ETİ BAŞKANLIĞI
E-posta adresimiz: bilgi@turktakvim.com