Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 19 Nisan 1437    Kasım: 176
20 RAMEZÂN 1442

2
MAYIS
2021
Pazar

Yılın 122. günü, Kalan Gün : 243
5. Ay, 31 Gün, 17. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Herşeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur. Hadîs-i şerîf

Milletvekili seçimleri (1954) - Peygamber efendimizin (aleyhisselâm) Mekke-i Mükerreme’yi fethi 8 (m. 630)Featured Image 01