Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ...................... SULTAN FÂTİH’İN VEFÂTI

Tarihin en büyük hükümdarlarından olan Fâtih Sultan Mehmed Hân, 3 Mayıs 1481’de vefât etmiştir.
Fâtih Sultan Mehmed Hân, Osmanlı Pâdişahlarının yedincisi, II. Murad Hânın oğlu ve II. Bâyezid Hânın babasıdır. 1431’de Edirne’de doğdu. Daha 22 yaşında iken, İstanbul’u alarak, Bizans İmparatorluğu’na son veren bu büyük hükümdar, Arnavutluk’u, Bosna ve Hersek’i almış, Yunanistan’ın fethini tamamlamış ve Balkanları idaresi altında birleştirmiş, Trabzon-Rum Pontus Devleti’ne son vermiştir. Toplam 2 İmparatorluk, 4 Krallık, 6 Prenslik ve 5 de Dükalık olmak üzere, 17 devlet fethetmiştir.
Çe­şit­li ilim­le­ri öğ­ren­mek için dev­rin en mü­te­has­sıs âlim­le­ri­ni ken­di­si­ne ho­ca tayin eder­di. Bun­lar her gün mu­ay­yen sa­at­te ge­lip, ken­di­si­ne ders oku­tur­lar­dı. Akşemseddin, Ho­ca­zade, Gürânî, Mol­la İl­yas, Si­ra­ced­din Ha­le­bî, Mol­la Ab­dül­ka­dir, Ha­san Sam­su­nî, Mol­la Hüsrev gi­bi bü­yük âlim­ler ona ho­ca­lık yap­mış­lar­dı.
Onun ve­fâ­­tı ile Hı­ris­ti­yan­lık dün­ya­sı bay­ram yap­ıp ki­li­se­le­rin­de 3 gün çan ça­lın­dı. Ce­nâ­zesi İs­tan­bul’a ge­ti­ril­ip 22 Ma­yıs’­ta Fâtih Câmii bahçesindeki kabrine defnedilmiştir.

GÜNÜN TARİHİ.......................  ÇAMLICA CÂMİİ İBÂDETE AÇILDI

İstanbul’da 2013 yılında yapımına başlanan Çamlıca Câmii’nin açılışı 3 Mayıs 2019 Cuma günü yapıldı. Görkemli mimarisiyle İstanbul’un yeni sembollerinden biri hâline gelen ve İstanbul’un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren câmide sabah namazına vatandaşlar çok ilgi gösterdi. Türkiye’nin en büyük câmisi olan Çamlıca Câmiinde 63 bin kişi aynı anda ibâdet edebiliyor. 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör ile Türk İslâm eserlerinin yer adığı bir müze ile 3.500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi var. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3.500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Câmi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sâhip. Câminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Câmi 4’ü 107.1 metre, 2’si ise 90’ar metre uzunluğunda 6 minareye sâhip.Erkek: Yusuf - Kız: Sabiha - İftar Yemeği: Ezogelin çorbası, Karnıyarık, Kadayıf.

 Featured Image 01