Untitled Document

EV VE AİLE.............. ÇOCUK TERBİYESİ

Çocuk; içinde sayısız cevherlerin saklı olduğu bir hazinedir. Elimizde biraz altın olsa, nereye nasıl saklayacağımızı bileme-yiz. Yarınımızın ümidi yavrularımıza, çok ana babalar, üç beş altın kadar sâhip olmamakta, bu kıymetli cevherler elden çıkmaktadır. Bunun farkına varıldığında da iş işten geçmiş olmaktadır. 
Çocukların kalbi temiz bir ayna gibidir. Karşısında olanı hemen kapar. Onun için onları, kötü arkadaşlardan uzak tutmalıdır. Kötülükten ve çirkin işten men etmelidir. İyi bir iş yaparsa taltif etmelidir. İstediğini yiyip, istediğini giymeye alıştırmamalıdır. Önce dînini, vatan sevgisini, millet sevgisini öğretmeli, kabiliyeti varsa ilim tahsil ettirmelidir. Yoksa kabiliyeti doğrultusunda bir sanat öğretmelidir. Ev idâre edebi-lecek yaşa gelince de evlen-dirmelidir.
Bâzı kimseler diyor ki:
“Çocuklara dînî terbiye vermek, onlara belli bir inancı aşılamak uygun değildir. Çocuk büyüyünce, inceleyip hangi inancı beğenirse onu tercih etsin!”
Hâlbuki, dînimizde, çocuk terbiyesinden, anası babası mesuldür. Dikkat edilirse bu sözü ortaya atanlar, genelde Hıristiyan misyonerleri veya bunların tesiri altında kalmış, aydın görünmek isteyen birkaç zavallıdan ibarettir.
Misyonerler kendi çocuklarını daha doğumundan itibaren kendi dînî inançlarına göre, kiliseye götürüp vaftiz dedikleri dînî merasime tâbi tutarlar.
Ondan sonra da küçük yaştan itibaren kendi inançlarına göre yetiştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Kendi çocuklarına din bilgisi vermeye çalıştıkları hâlde, Müslüman çocuklarının başıboş bırakılmasını istemeleri; onların asıl maksatlarının, Müslüman yavrularının dinsiz yetişmesi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

ZEKÂ BULMACASI...................TOP NASIL ÇIKAR

Şekilde görülen borunun dibi kapalıdır ve dik olarak durmaktadır. Borunun dibinde siyah bir naylon top vardır. Elinizde bir kerpeten, bir bardak içinde donmuş buz ve bir çekiç var. Boruyu kımıldatmadan ve zarar vermeden, topu borudan çıkarabilir misiniz?    (Cevabı yarın)Erkek: Mahmut - Kız: Makbule - Yemek: Güveç, Fırında makarna, Komposto.

 Featured Image 01