Untitled Document

VAKIF....................... FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

Halka hizmet, Hakka hizmettir. İnsanları ebedî saadete kavuşturmak için hayırda yarışalım.
Kuruluş: Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı, ülkemizde, Türk ve İslâm Coğrafyasında, süratli bir şekilde, maddî ve manevî gelişmenin, ancak sağlam ve köklü bir eğitim ve öğretim ile sağlanabileceğine inanmış kurucularımızın bir araya gelmesi ile Vakıf Resmî Senedimizde belirtilen maksat ve hedefleri gerçekleştirmek için, 23 Temmuz 2012’de merhum ve saygıdeğer büyüğümüz, İhlas Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Ören tarafından, insanlığın sonsuz saadeti, refahı ve huzuruna hizmet etmek için İstanbul’da kurulmuştur. 
Vizyon: Türk ve İslâm medeniyetini bütün dünyada tanıtmak, Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Asya, Afrika ve Avrupa başta olmak üzere, bütün dünya ülkelerindeki gençlere eğitim ve sosyal imkânlar sağlayarak, maddî ve mânevî güçlenmelerine imkân sunmaktır. 
Misyon: Her bölgede talebe evleri, öğrenci yurtları, kreşler, kolejler, huzurevleri, kütüphaneler, üniversiteler, eğitim ve araştırma merkezleri açmak, ilmî ve kültürel yayınlar yapmak. Ayrıca, millî ve manevî değerlerimizi yeniden keşfetmek, tam olarak ortaya çıkarmak için, araştırma merkezleri kurmak, örgün, yaygın ve görsel eğitim metotları ile gençliğin hizmetine sunmaktır. 
Temel Değerler: Evrensel ahlâka, insan hak ve hürriyetlerine, bütün varlıkların haklarına riâyet etmek, beden, ruh ve akıl yönünden sağlam, devletimize, milletimize, millî ve manevî değerlerimize saygılı ve bağlı nesiller yetiştirmektir.
Vakfın Kurucuları: Mehmet Said Arvas, Fahrettin Tacar, Yavuz Özgün, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Prof. Dr. Hikmet Savcı, Prof. Dr. İsmail Kaya, Yahya Yar, Naci Torba, Ali Zeki Osmanağaoğlu.
Mütevelli heyeti: Ömer Faruk Ok, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Metin Arvas, Ahmet Şener, Yahya Yar, Naci Torba, Hakan Koparan, Ahmet Çağlar, Av. Ahmet Şenpeker, Ufuk Bilge, Uzm. Dr. Nezih Berksoy.
Vakıf iban No: TR33 00015 00158 00730 10307 53
İnternet Adresi: www.fahrettintacarvakfi.org
E-posta: bilgi@fahrettintacarvakfi.org                  Tel: (0212) 875 03 03
Adres: Marmara Mah. Önder Cad. Büyük Çarşı No: 6/58 Beylikdüzü-İst.

Featured Image 01