Untitled Document

MAKALE....................... HİLÂL’İN HAÇ’A ZEFERİ

Danıştay’ın, 10 Temmuz 2020 tarihinde (Cuma günü saat 14.53’te) açıklanan kararıyla:
¥ Ayasofya, kurtuldu.
¥ Ayasofya, hürriyetine kavuştu.
¥ Ayasofya’nın esareti bitti.
¥ Ayasofya’nın karanlık günleri bitti.
¥ Ayasofya’nın rehineliği sona erdi.
¥ Müslümanlar, 86 yıl sonra "Ayasof-ya-i Kebîr Câmiî"ne kavuştular.
¥ Ayasofya, hasret kaldığı Kur’ân tilâvetine, cemaate ve mü’min secdelerine kavuştu.
¥ Ayasofya’nın 86 yıldır yaşadığı zulüm sona erdi.
Danıştay, 2020’nin 10 Temmuz Cuma günü açıkladığı kararıyla, Tek Parti Zihniyeti’nin Aysofya Camiî’ni müzeye tebdil eden 24 Kasım 1934 tarihli kararını iptal ederek mer’iyetine son verdi, yürürlüğünü durdurdu. Aslında adı geçen karar hukuken "yok" hükmündeydi. Zira hem imza sahteydi ve hem de alınan sözde karar Resmî Gazete’de intişar etmemiş, yayınlanmamıştı. Türk idarî yargısının en üst mahkemesi, işte olmayan bu kararın işlemesine son verdi.
Ayasofya’yı ibâdete, namaza, Kur’ân’a… kavuşturan bu kararın ilk işareti, 29 Mayıs 2020 tarihindeki Fetih Gecesinde Ayasofya’da Fetih Sûre-i Celîlesinin okunması oldu. 15 Temmuz darbe ve işgal teşebbüsünün arkasında duranlar, Ayasofya üzerinden hükümranlığımıza tecavüze kalkışır olmuşlardı. "Cami yapılırsa…" diye dil altından tehditler savuruyorlardı.
15 Temmuz öncesinde, mü’minlerin bayramı olan mübârek bir Cuma günü, o tehdit ve kanunsuzlukların hepsini ezip geçtik.
Bu karar; Müslüman Türk’ün Kızılelma’sı Ayasofya’nın haçlı zulmünden çekip alınmasıdır. Ayasofya kararı, Hilal’in Haç’a karşı kazandığı zaferdir. 
Bize bu zaferi yaşatan yüce Allah’a hamd,
Bugün istiklâlimiz daha güçlüdür!!!..
Rahim Er          TÜRKİYE GAZETESİ             11.07.2020

Featured Image 01