Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 01 Eylül 1437    Hızır: 132
7 SAFER 1443

14
EYLÜL
2021
Salı

Yılın 257. günü, Kalan Gün : 108
9. Ay, 30 Gün, 37. Hafta
Gündüzün kısalması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr “Rahmetullahi aleyh”

İstanbul’da Küçük Kıyâmet denilen büyük zelzele (1509)- Bergama, M. Kemalpaşa ve Karacabey’in kurtuluşları (1922)


Featured Image 01