Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ.................. SON SAHÂBÎLER

Mevâhib-i ledünniyye kitabında diyor ki:
Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” vefâtına kadar îmâna gelenlerin kesin sayısı belli değildir. Mekke fethinde 10.000, Tebük gazasında 70.000, Veda Haccı’nda 90.000 ve Resûlullah vefât ettiği zaman yeryüzünde 124.000’den fazla Sahâbî mevcut idi. Fevâyıh-ı Miskiyye kitabında, İmâm-ı Vâkıdî’den alarak diyor k:
Sahâbe-i kirâmdan en son vefât edenler şunlardır:
1-Eb-üt-tufeyl Âmir bin Vâsile; hicretin 100. yılında Mekke’de vefât etti. (Milâdî; 19 Eylül 718)
2-Enes bin Mâlik; hicretin 93. yılında Basra’da vefât etti.
3-Sehl bin Sa’d; hicretin 91. yılında, 100 yaşında iken Medine’de vefât etti.
4-Abdüllah bin Ebî Evfâ; hicretin 86’sında Kûfe şeh-rinde vefât etti.
5-Abdüllah bin Yesr; hic-retin 88. yılında Şam’da vefât etti.                 Eshâb-ı Kirâm

ŞİİR.............  ÂHIRET

Besmeleyle başla, makbûl olan söze,
Tâ o büyüklerden ulaştı bizlere,
Doğru îtikatlı, Fırka–yi nâciye.
 
Dünya fânîdir bak, âhıret bâkîdir hak,
Az yaşa çok yaşa, sonun kara toprak.
 
At kurtul, sat kurtul, ver kurtul demişler,
Lezzetle katıksız, ekmek de yemişler,
Dünyayı âhırete, sevinerek vermişler. 
 
Dünya fânîdir bak, âhıret bâkîdir hak,
Az yaşa çok yaşa, sonun kara toprak.
 
Hani Konevîmiz? Tebrîzî, Mevlânâm?
O mübâreklere, bizden olsun selâm,
Rıdvânullah için, et duâ vesselâm.
 
Dünya fânîdir bak, âhıret bâkîdir hak,
Az yaşa çok yaşa, sonun kara toprak.

Rıdvan Üzel

DÜNKÜ CEVAP

Görülen levhalar:

Saatteki Hızı: 45 km.Erkek: Lütfullah - Kız: Semra - Yemek: Un çorbası, Tas kebabı, Şehriyeli pilav, Üzüm.

 Featured Image 01