Untitled Document

DÜNYA............ İLGİNÇ İKİ HADİSE

¥ Hollanda’nın Nijmegen şeh-rinde Radboud Üniversitesi’nde öğrenciler, hayatın amacını daha iyi kavramak için mezar kazdı. Öğrenciler, bu mezara ‘Arınma Mezarı’ adını verdi. Öğrenciler, her gün burada en az 30 dakika, en fazla 3 saat boyunca vakit geçiriyorlar. Bu mezarın amacı ise dünyanın ölümlü bir yer olduğunu hatırlamak ve fazla tüketime eğilimi azaltmak.
¥ Güney Kore’de Hyowon Sağlık Merkezi, ölümü deneyerek ha-yatlarını daha da geliştirmek isteyen insanlar için; ‘Canlı Cenaze’ törenleri düzenliyor. Ücretsiz gerçekleştirilen bu toplu törenlerde; “Hayatın değerini anlamak” amacıyla kefen giyen, kapalı tabutlarda 10 dakika geçiriyor. Bu seanslara şu ana kadar 25 binden fazla insanın katıldığı söyleniyor.

YEMEK.....................GELİN TATLISI

MAL­ZE­ME: 1 ki­lo ku­ru in­cir, 200 gram ku­ru üzüm, 1’er bar­dak şe­ker ve su, 5 adet ka­ran­fil, 1 çay bar­da­ğı pi­rinç, 1 ka­şık sa­de­yağ, 1 adet ha­vuç, ya­rım çay ka­şı­ğı tar­çın.
YA­PI­LI­ŞI: İn­cir­­ler yı­ka­nır, üze­ri­ni ge­çe­cek ka­dar su ko­nup 5 da­ki­ka kay­na­tı­lır. Haş­lan­mış pi­rinç, ren­de­len­miş ha­vuç, dö­vül­müş ka­ran­fil, ce­viz içi, yı­kan­mış üzüm­ler ve 1 ka­şık şe­ker ka­rış­tı­rı­lır. Fın­dık bü­yük­lü­ğün­de yu­var­la­nır. Pi­şen in­cir­le­rin içi­ne bu top­lar­dan ko­nur ve ka­pa­tı­lır. Yağ­lı tep­si­ye di­zil­dik­ten son­ra su ile ka­rış­tı­rı­lan şe­ker üze­ri­ne dö­kü­lür. 10 da­ki­ka fı­rın­da ­tu­tul­ur ve çıkarılıp, so­ğu­tulur. Ser­vis ta­ba­ğı­na alı­nır ve üze­ri­ is­te­ni­len mal­ze­me ile süs­lenir.

GÜNÜN TARİHİ.....................YAVUZ SULTAN SELİM HÂN

Yavuz Sultan Selim Hân, 1516’da çıktığı Doğu Seferi’nden 1518’de, İstanbul’a dönmüştür. Bu zaferden sonra kendisini karşılamak için yapılacak gösteri ve merasimden kaçarak, bir gece Boğaz’dan sessizce Topkapı Sarayı’na geçmiştir.
Selim Hân, 2 yıl süren bu seferinde, ordusunun başında, Lübnan, Suriye, Filistin, Irak, Mısır, Yemen, Bingâzi, Cezayir ve Arabistan’ı Osmanlı Devleti’ne kazandırmıştır. Yakalandığı şirpençe hastalığından 2 ay hasta yatıp, 22 Eylül 1520 tarihinde vefât etmiştir.

 Erkek: Bahaddin - Kız: Nazlı - Yemek: Mercimek çorbası, Fırında patates, Salata, Karpuz.

 Featured Image 01