Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ............ UYVAR KALESİNİN FETHİ

Budapeşte’nin 80 km kuzeybatısında ve Viyana’nın 110 km doğusunda yer alan Uyvar Kalesi, 17. yüzyılda doğudan Orta Avrupa’ya açılan en önemli kapıydı. 1663-1664 Osmanlı-Avusturya Savaşı Erdel, Eflak ve Boğdan Beyliklerinin Avusturya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmeleri sonucu çıktı. 1664 yılında yapılan Vasvar Antlaşmasıyla son buldu.

Olay, bütün Hıristiyan ülkelerde geniş yankılar uyandırdı ve o güne kadar görülmemiş ölçüde paniğe sebep oldu. Ve herhangi bir işte örnek kararlılık, azim, cesaret, şecaat ve yiğitlik gösterildiğinde; “Uyvar önünde bir Türk gibi kuvvetli.” denilerek, Avrupa’da atasözü hâlinde yerleşmesi bu kalenin fethinden sonra olmuştu. Avusturya cephesinde paniğe yol açan bu zaferden sonra, Türk ordusu ileri harekâtını sürdürerek, Uyvar gibi bugünkü Slovakya topraklarında yer alan Levice, Novigrad ve Nitra kalelerini de fethetti.
UYVAR DESTANI

Müjde gelip Ehl–i İslâm şâd oldu,
Gâzi Vezir feth eyledi Uyvar’ı!
Nemçe lâin kal’asından yâd oldu,
Gazi Vezir feth eyledi Uyvar’ı!

Alaylar bağlayıp, safların düzüp,
Nemçe kralının bağrını üzüp,
Cenge ikdâm edüp, çadırın bozup,
Gazi Vezir feth eyledi Uyvar’ı!

Sarhoş olan kâfirler de ayıldı,
Cenk etmeden havf eyleyip bayıldı,
Yedi iklim dört köşeye yayıldı,
Gazi Vezir feth eyledi Uyvar’ı!

Münâdîler âğâz edip nidaya,
Safâ bahş eyledi bâyü gedaya,
Sad-hezârân şükr olsun Hüdaya,
Gazi Vezir feth eyledi Uyvar’ı!

Üsküdârî hamdet vâhid–i ferde, 
Kuluna dest-gîr olur her yerde,
Yetmiş dört tarihte, mâh- ı saferde,
Gazi Vezir feth eyledi Uyvar’ı!
Üsküdârî

FIKRA.............  AVANAK

Hanımı, yeni hizmetçiye sorar:
- Adın ne kızım?...
- Döndü, hanımcığım.
- Hoşuma gitmedi. Ben sana Selda diyeceğim.
- Peki hanımcığım. Ha ben sana ne diyeceğim?
- Avanak!...
Hizmetçi utancından kızarır:
- Dünyada cesaret edemem hanımım buna...Erkek: İshak - Kız:  Rüveyda - Yemek: Lahana çorbası, Izgara balık, Helva.

 Featured Image 01