Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ.............. NİĞBOLU ZAFERİ

Osmanlıların Avrupa’da ilerlemelerinden sonra, sıranın kendilerine geldiğini anlayan Macar Kralı, öteki Avrupa devletlerinden yardım istedi. Bunun üzerine Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerin askerleri Macaristan’da toplandılar. Bu ordu, Türkleri Avrupa’dan çıkarmak için harekete geçti. Geçtikleri yerlerdeki halka zulmederek ilerleyen Haçlılar, Niğbolu Kalesi’ni kuşattılar. Yıldırım Bâyezid Hân, bunu duyunca ordusunun başında hemen harekete geçti. Kaledeki Türk askerleri çok azdı. Ancak kale komutanı Doğan Bey, çok değerli bir komutandı. Kaleyi teslim etmeyerek Yıldırım Bâyezid’e zaman kazandırdı. Osmanlı Ordusu kısa zamanda Niğbolu önlerine geldi. Burada 25 Eylül 1396 günü tarihin en büyük meydan savaşlarından biri yapıldı. Haçlı ordusu yenildi. Bu savaşta Haçlılar 100-120 bin, Osmanlılar ise, 60-70 bin kişi idiler.

NÜKTE

Kötü huyların hepsi için müşterek ilâç, hastalığı, zararını, sebebini, zıddını ve ilâcın faydasını bilmektir. Sonra, bu hastalığı kendinde teşhis etmek, aramak, bulmak gelir. Bu teşhisi herkes kendi yapar. Yahut bir âlimin, reh-berin bildirmesi ile anlar. 
Mü’min, mü’minin aynasıdır. İnsan kendi ku-surlarını zor anlar. Güven-diği arkadaşına sorarak da, kusurunu öğrenir. Sadık olan dost, onu tehlikelerden, korkulardan muhafaza eden kimsedir. Böyle bir arkadaş bulmak çok müşküldür.

 

EĞLENCE

PALENDROMİK CÜMLELER

NEDEN ADANADA NEDEN

TRAŞ NİÇİN ŞART
RULO KÜÇÜK OLUR
ELİNİ AÇA AÇA İNİLE
EY EDİP ADANADA PİDE YE
ANASTAS KAZAK SATSANA
RULO YAP İKİ PAY OLUR
KARI NEDEN IRAK
ANASTAS RULO İYİ OLUR SATSANA
KIRAÇ ADANADA ÇARIK
RULO YAP İYİ PAY OLUR
NEDEN AMA NEDEN
NUHUN O NUHUN
RULO İYİ OLUR
UYU NALAN UYU
RULO NİÇİN OLUR
SUS AMA SUS
UYU NAZAN UYU
RULO KÜÇÜK İKİ KÜÇÜK OLUR
TAKAS ÇOK AMA KOÇ SAKATErkek: Zeki - Kız: Zekiye - Yemek: Sebze çorbası, Terbiyeli köfte, Salata.

 Featured Image 01