Untitled Document

SOHBET........... ÇOCUKLARA YAPILACAK EN BÜYÜK İYİLİK

Yavrular, anne, baba ve milletin elinde bir emânettir. Bizler, anne-babalar olarak, millet olarak evlâtlarımıza sâhip çıkmazsak emânete hıyânet etmiş oluruz. Bunun cezasını dünyada da âhırette de çekeriz... Çocuklara îmân, Kur’ân-ı kerîm ve Allâhü teâlanın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. Topluma faydalı birer evlât olurlar. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da onlara ortak olur. Bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise, bedbaht olurlar. Kendilerine, anne-babalarına ve topluma zarar verirler. Yapacakları her fenalığın, her kötülüğün vebâli, günahı annesine ve babasına da verilir.

Tahrim sûresinin altıncı âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor ki: “Kendinizi, aile efradınızı ve emrinizde olanları ateşten koruyunuz!”
Bir babanın, evlâdını Cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden, dünya sıkıntılarından korumasından daha önemlidir. Cehennem ateşinden korumak da, îmânı, farzları ve haramları öğretmekle ve ibâdete alıştırmakla mümkündür. Bir babanın evlâdına yapacağı en büyük iyilik onu dinsiz, ahlâksız ve kötü arkadaşlardan uzaklaştırmasıdır.

Bütün kötülüklerin başı, fena ve kötü arkadaştır. İnsanın üç büyük düşmanı vardır: Nefis, şeytan ve kötü arkadaş... Bunların içinde en büyük olanı şüphesiz ki kötü arkadaştır. En tehlikeli olanı da budur. Bundan dolayı ana-baba çocuğunu takip etmelidir. Kimlerle arkadaşlık kuruyor, nerelere gidip geliyor, hâl ve hareketleri nasıldır... Bunlar ihmâle gelmez. Başıboş bırakılan çocuğu sokak yetiştirir. Önceden çocuk evde de terbiye görürdü, sokakta da. Şimdi evde gördüğü terbiyeyi de sokakta kaybediyor. Namazında, abdestinde dine uygun hareket etmek her akıl ve bâliğ çocuk için şarttır... Bâzı anne-babalar çocuklarına kıyamıyor. Meselâ; onları sabah namazına kaldırmıyor. Bu onlara yapılacak en büyük kötülüktür. Çocuğunu kendi eliyle ateşe, Cehenneme atmaktır. “Ağaç yaş iken eğilir.” atasözü meşhurdur. Çocuk küçükken buna alışırsa, büyüyünce kalkması kolay olur. Çocuk yaşta öğrenilenler, mermer üzerine yazılmış gibidir. Hayırlı şeyleri öğretmenin en verimli zamanı küçük yaşta olanlara yapılandır.

Araştırmalara göre ilgi gören çocuklar, büyüdüklerinde çok değerli insan olmuş, kendilerine ve memleketlerine büyük hizmetler yapmışlardır...               

M. Said Arvas    TÜRKİYE GAZETESİ       01.08.2019Erkek: Mücahid - Kız: Mücahide - Yemek: Sebze çorbası, Biber dolması, Makarna, Ayran.

 Featured Image 01