Untitled Document

SOHBET........... MEVLİD MÜSLÜMANLARIN BAYRAMIDIR

Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır. Mevlid gecesi sevinen, o geceye kıymet veren müminler pek çok sevap kazanır.
Resûlullah dünyaya gelince, amcası Ebû Leheb’in cariyesi Süveybe; “Kardeşin Abdullah’ın oğlu oldu.” diyerek müjde getirince, sevinmiş ve; “Ona süt vermek şartıyla, seni azat ettim.” demişti. Bunun için, Ebû Leheb’in, her Mevlid gecesinde, azabı hafifler. Hafız ibni Cezeri Şafii diyor ki: Ebû Leheb’e rüyâda sorulduğunda; “Çok azap çekiyorum. Ancak, Resûlullahın dünyaya gelişini müjdeleyen cariyemi, sevinip azat ettiğim için, her yıl, Rebiul-evvel ayının 12. geceleri, azabım hafifliyor.” dedi. Ebû Leheb gibi azgın bir kâfirin azabı hafifleyince, O yüce Peygamberin ümmetinden olan bir mümin, O’nun doğduğu gece sevinir, malını uygun yerlere dağıtır, ziyâfet verir, böylece Peygamberine olan sevgisini gösterirse, Cenneti kazanır.                              (M. Nasihat)
Resûlullah efendimiz, Mevlid gecelerinde Eshâb-ı kirâma ziyâfet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir de, halîfeyken Eshâb-ı kirâmı toplar, Resûlullahın doğumundaki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.                                             (Seâdet-i Ebediyye)
Resûlullah, kendi doğum günlerinde şükür için oruç tutardı. Hazret-i Mevlâna; “Mevlid okunan yerden belâlar gider.” buyurmuştur.
Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. 
(Ed-dürer-ül-mesun)
“Allah, bir kimseye söz ve yazı sanatı ihsan ederse, Resûlullahı övsün, düşmanlarını kötülesin!” hadîs-i şerîfine uyularak, asırlardır Mevlid kitapları yazılmış ve okunmuştur. Türkiye’de her zaman okunan Mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. asırda yazmıştır. Resûlullahı övmek ibâdettir. Mevlid-i şerîf okumak, Resûlullahın dünyaya gelişini, miracını ve hayatını anlatmak, O’nu hatırlamak, O’nu övmek demektir. 
Mehmet Ali Demirbaş

 Erkek: Nezih - Kız: Neziha - Yemek: Bamya çorbası, Biber dolması, Salata, Muhallebi.

 Featured Image 01