Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 14 Teşrîn-i Evvel 1437    Hızır: 175
21 REBÎ'UL-EVVEL 1443

27
EKİM
2021
Çarşamba

Yılın 300. günü, Kalan Gün : 65
10. Ay, 31 Gün, 43. Hafta
-

Sen cimrilik ederek malı tutma ki, senden de mal esirgenmesin. Hadîs-i şerîf

Balık Fırtınası - Balkan Misâkı’nın kabûlü (1932)


Featured Image 01