Untitled Document

TARİH................. TARİHTEN BİRKAÇ YAPRAK

∆ Fatih Sultan Mehmed Hân, birgün kılık değiştirip tek başına gezerken, adamın biri onu tanır. Yanına varıp der ki:
- Allah 124 binden fazla Pey-gamber gönderdi. Onların her biri aşkına bana bir akçe ver! 
Sultan Mehmed bakmış ki istediği çok fazla akçe ediyor, ona şu cevabı verir:
- Sen o Peygamberlerin isimlerini birer birer söyle, ben de her biri için birer akçe vereyim. 
Adam bu söz üzerine ıkınır, sıkılır, dediğine pişman olur, Sadece 5-10 peygamberin ismini sayabilir. Sultan Mehmed Hân da, sayabildiği Peygamber adedince akçeyi verip oradan uzaklaşır.
∆ Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telâşla der ki:
- 100 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor.
Alparslan şöyle cevap verir:
- Biz de onlara yaklaşıyoruz.
∆ Yavuz Sultan Selim Hân, sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz Sultan Selim Hân şöyle der:
- Sen hayatında sır saklamayı bilir misin?
- Evet hünkârım, bilirim.
- Ben de bilirim.

GÜNÜN TARİHİ...........AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ

İstanbul’un mânevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velî Akşemseddin hazretleri, Fâtih Sultan Mehmed Hânın hocasıdır. 
1390’da Şam’da doğup, 1459’da Göynük’te vefât etti. Soyu, Hazret-i Ebû Bekir’e ulaşır. 
Her yıl Mayıs ayının son Pazar günü, Göynük’te anma günü yapılmaktadır. Hacı Bayram-ı Velî hazretlerinin talebelerinden olan Akşemseddin hazretlerinin Risâlet-ün-nûriyye ve Maddet-ül-hayat isimli kitapları vardır. 
Akşemseddin hazretleri bu kitaplarında; “Hastalıklar insandan insana canlı varlıklar vasıtasıyla geçmektedir.” diyerek, mikropların varlığını ilk defa keşfeden İslâm âlimidir.

ZEKÂ BULMACASI

BİR SAYI
Öyle bir sayı bulunuz ki; karesi, yarısına eşit olsun! (Cevabı yarın)Erkek: Muammer - Kız: Müberra - Yemek: Tavuk suyu çorba, Tavuk, Pilav, Ayran.

 Featured Image 01