Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 27 Teşrîn-i Sânî 1438    Kasım: 33
16 CEMÂZİL-EVVEL 1444

10
ARALIK
2022
Cumartesi

Yılın 344. günü, Kalan Gün : 21
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
-

∞ Geçici lezzetlere, çabuk biten, tükenen dünyalık lara aldanmamalıdır. İmâmı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin vefâtı (1624) [H: 1034] Osman Paşanın huruç harekâtı (1877) - Dünya İnsan Hakları Günü


Featured Image 01