Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 20 Nisan 1437    Kasım: 177
21 RAMEZÂN 1442

3
MAYIS
2021
Pazartesi

Yılın 123. günü, Kalan Gün : 242
5. Ay, 31 Gün, 18. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle! Çünkü o, Cennet hazinesidir. Hadîs-i şerîf

Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın vefâtı(1481)- Çamlıca Câmii’nin açılışı (2019) Dünya Basın Özgürlüğü Günü


Featured Image 01