Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 06 Haziran 1437    Hızır: 45
9 ZİL-KA'DE 1442

19
HAZİRAN
2021
Cumartesi

Yılın 170. günü, Kalan Gün : 195
6. Ay, 30 Gün, 24. Hafta
Gündüzün uzaması 0 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

Ana-babasının birine veya ikisine kavuşup da, onların rızâlarını almayanlara yazıklar olsun! Hadîs-i şerîf

Kuveyt’in bağımsızlığını kazanması (1961) - 300 papazın, ‹znik’te ‹ncilleri dörde indirdiği toplantı (325)


Featured Image 01